ประกาศโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน212ล/57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์เรื่อง ประกวดราคาจ้า…

Continue Reading....

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ”สระแก้วโมเดล”ต้นแบบระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ…

Continue Reading....