วันที่ 26 เมษายน 2566 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้จัดนิทรรศการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนำเสนอผลงานด้าน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Continue Reading....

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ”สระแก้วโมเดล”ต้นแบบระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ…

Continue Reading....