นายณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ผู้รับการประเมิน นายณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts