การจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มต่อเนื่อง แบ่งเป็นรับเงินสดที่โรงเรียน จำนวน 22 คน และรับเงินผ่าน Promptpay จำนวน 150 คน รวมทั้งหมด 172 คน

Related Posts