ทำความสะอาดบริเวณการจัดงานวันลอยกระทง ณ วัดวังสมบูรณ

12 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองผู้อำนวยการนางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ร่วมทำความสะอาดบริเวณการจัดงานวันลอยกระทง ณ วัดวังสมบูรณ์
เพื่อปลูกฝังการทำความดีจิตอาสา และการรักษาความสะอาด

Related Posts