พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครุ ประจำปีการศึกษา 2562

 

Related Posts