ภาพกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและ โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเทพ ไผ่ล้อม คณะครู
และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและ
โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

Related Posts