พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

25 มกราคม 2562 นำโดย นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

 

Related Posts