คณะติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานและการรายงาน ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานและการรายงาน ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นำโดยนางจารุภา สังขารมย์ ประธานคณะติดตาม (ผู้เชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุเทพ ไผ่ล้อม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts