คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ

คณะครูและนีกเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ
เนื่องในวันพระ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ)
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts