ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม

 

Related Posts