สวดมนต์วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)

คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์

เนื่องในวันพระ ที่ 12 กรกฎาคม 2561 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts