กระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (ฺฺBBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุุตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 6

นางภารณี วสุเสถียร ผช.ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ

ได้มาเยี่ยมชมสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (ฺฺBBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้วเขต 1

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น

 

Related Posts