พิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2561

ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2561

เครือข่ายวังสมบูรณ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

Related Posts