ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

  ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts