สวดมนต์ ฟังธรรม “วันวิสาขบูชา”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา  คณะครูและนักเรียน

ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts