โครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

และคณะครู ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ

 

รับชมข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts