ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

    วันที่ 30 มีนาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 15/2560

ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

Related Posts