ต้อนรับครูอลงกรณ์ จงรักษ์

    วันที่ 2 เมษายน 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

คณะครูร่วมต้อนรับครูอลงกรณ์ จงรักษ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts