การประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นำโดยนางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

Related Posts