การประชุมรับนโยบายเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

 

Related Posts