คณะครูร่วมรับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังจากทาง สพป.สระแก้วเขต 1 ในจุดเน้นการอ่าน

คุณครูประจำชั้นป.1 – ป.4 และครูที่สอนภาษาไทย ป.5 -ป.6

ร่วมรับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังจากทาง สพป.สระแก้วเขต 1 ในจุดเน้นการอ่าน

Related Posts