การแข่งขันการตำส้มตำลีลา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา  13:00 น. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร่วมกับ สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้จัดให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการรับประทานผัก เเละผลไม้ จึงจัดให้มีการประกวดการตำส้มตำ ประเภทอร่อยเด็ด เเละ ลีลาดี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งตัวแทนทีมละ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม  อีกทั้งก่อนการเเข่งขันมีการแสดงการเต้นจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียน

Related Posts