Breaking News
Home / เผยเเพร่ผลงานนักเรียน

เผยเเพร่ผลงานนักเรียน

นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณครูและเจ้าหน้าที่ อสม คัดกรองนักเรียน ณ จุดคัดกรองประตูทางเข้าโรงเรียน

Read More »

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2563 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย…

คณะครโูรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์เข้าร่วมอบรม โครงการ …

Read More »

“การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)”

คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนิ …

Read More »

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

นายสุเทพ ไผ่ล้้อม (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบ …

Read More »

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ดร.ไสว สารีบท (นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ …

Read More »

ขอบพระคุณ ห้างร้านต่างๆ ผู้ใหญ่ใจบุญ และผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน ร่วมสมทบทุนด้านต่างๆ เพื่อนำมาจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันเสาร์ ที่10 ม.ค.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Read More »