Home / เผยเเพร่ผลงานนักเรียน

เผยเเพร่ผลงานนักเรียน

โครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการโรง …

Read More »

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรีย …

Read More »

โครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรีย …

Read More »

โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561

คณะครู  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรีย …

Read More »