Breaking News
Home / เผยเเพร่ผลงานนักเรียน

เผยเเพร่ผลงานนักเรียน

โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการซื้อการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพการใช้สารเคมีกำจัดสตูพืชและฝึกทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ

โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการซื้อการใช้ผลิตภัณฑ์สุ …

Read More »

โครงการเด็กสมองดี พัฒนาการเด่น ไม่ซีด ไม่จ่อย อร่อยวันพุธ”

ใวันที่ 6,13,20 มีนาคม 2562 ฝ่ายอนามัยโรงเรียนอนุบ …

Read More »

การเข้าค่ายพีักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561

นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูร …

Read More »

กิจกรรมเเนะเเนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมเเนะเเนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป …

Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ

นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูร …

Read More »

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

25 มกราคม 2562 นำโดย นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา รองผู …

Read More »