Home / เผยเเพร่ผลงานครู

เผยเเพร่ผลงานครู

โครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการโรง …

Read More »

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรีย …

Read More »