Breaking News
Home / admin

admin

ทำความสะอาดบริเวณการจัดงานวันลอยกระทง ณ วัดวังสมบูรณ

12 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองผู้อำนวยการนางสาวพัชราภรณ …

Read More »

รับประทานยาเฟอร์รัสฟูมาเรต(ธาตุเหล็ก)ในทุกวันพุธ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 …

Read More »

เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วังสมบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง “อุบัติเหตุ” กับนักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น เจ้าหน้าที่ตำ …

Read More »

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จั …

Read More »

ภาพกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและ โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นำโดยผู้อำนวย …

Read More »