Breaking News
Home / admin

admin

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนส่วนภูมิภาค ณ จ.สมุทรปราการ

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนส่วนภูมิภาค ณ …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรสะเต็มระดับปฐมวัย รร.รอยัลเบญจา กทม. 6-8 ธ.ค.

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560  นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพั …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขั …

Read More »

ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

เวลา 07.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม ณ วัดวังสมบูรณ์ อ.ว …

Read More »