วันที่ 26 เมษายน 2566 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้จัดนิทรรศการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนำเสนอผลงานด้าน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน