อวส.ร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู และยุวกาชาดเข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์