อนุบาลวังสมบูรณ์จัดปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100ล้านต้น

Related Posts