การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารฯ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
7 กรกฏาคม 2565