กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูณ์

“แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” #กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูณ์ โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญด้านวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย เป็นการรำลึกถึงพระสุนทร ครูกลอนแผ่นดินสยาม ซึ่งมีผลงานที่เป็นประจักษ์แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

Related Posts