กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อนาคคที่สดใสของเด็กและเยาวชนไทย”โรงเรียนอนุบาลวังสมบูณ์ โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และภาคีเครือข่าย พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี นาเทเวช รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุทิน สืบศรี รอง สวป. ร่วมให้ความรู้ และจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อขาว แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ตามแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565