ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูโสรยา อันธิแสน ครูคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์