ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ ประทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในช่วงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว