โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในช่วงเช้าพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดวังสมบูรณ์ ต. วังสมบูรณ์ อ. วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว