ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 50 ลัง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชยาภรณ์ สุขสี ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 50 ลัง มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้