ปิดเทอมนี้เด็กสระแก้ว เขต 1 เรียนสนุก ทุกสถานที่ ทุกเวลา ระหว่างวันที่ 19 – 29 เมษายน 2565

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3