วันที่ 7 เม.ย 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จ.กาฬสินธุ์์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์