ประมวลภาพพิธีมอบโล่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.

ประมวลภาพพิธีมอบโล่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

Related Posts