ขอแสดงความยินกับคุณครูปฎิมา คำชมภู ได้เลื่อนวิทยาฐนะครูชำนาญการ”ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบอินทธนูข้าราชการครูคศ.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ”