ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารนำโดยท่าน ผอ.สมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง ณ กระทรวงศึกษาธิการ