พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน