ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์