กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การทำชาสมุนไพร

12 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำชาสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมะลิ ลือพรม มาเป็นวิทยากรสอนทำชาสมุนไพรในครั้งนี้