กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไอศกรีมสมุนไพร

9 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไอศกรีมสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจากคุณประยูร โชคอุทร เป็นวิทยากรสอนการทำไอศกรีมสมุนไพร