ประมวลภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา

26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา