ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสมบูรณ์ ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานทำการตัดแต่งทรงผมของนักเรียนชายที่ถูกต้องตามกฏระเบียบของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสมบูรณ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานทำการตัดแต่งทรงผมของนักเรียนชายที่ถูกต้องตามกฏระเบียบของโรงเรียนมา ณ ที่นี้