ประมวลภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมและรับชมการนำเสนอโรงเรียนต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนคุณภาพชุมชนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประมวลภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมและรับชมการนำเสนอโรงเรียนต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนคุณภาพชุมชนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำโดย นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1นายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์