ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารคณารักษ์