นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล

คณะผู้บริหาร นำโดยว่าที่นริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหัวหน้าสายชั้นอนุบาล ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2-3

Related Posts